COL·LABORACIONS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Material Preventiu adreçat a nois i noies que estan lluny de les drogues.
 
Material Preventiu adreçat a nois i noies que estan a prop de les drogues.
Material per a pares i mares de fills i filles que estan o no a prop de les drogues

CAMPANYES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JOVES I FESTA

 

MEDICAMENTS