Tallers de gènere, igualtat i violències sexistes

Elaboració de protocols de prevenció d'agressions sexuals

Punts liles

Formació a tots els agents implicats en les festes, tècniques municipals i entitats

Please reload

Diagnosi i redacció

Muntatge dels Punts Liles en espais d'oci amb material de sensibilització i prevenció.

Prospecció de la Festa per observar quins elements poden contribuir a una festa més feminista

Assessorament tècnic sobre el procediment a seguir en cas d'agressió durant la festa.

Formacions a tècniques municipals i entitats sobre violències, igualtat de gènere i com fer festes en clau feminista.